Προκήρυξη θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με γνωστικό αντικείμενο «Θεματική Χαρτογραφία – Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική»

 Σχολή:

 Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Γεωγραφίας

Γνωστ.αντικειμ.:

«Θεματική Χαρτογραφία – Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική»

Βαθμίδα:

Καθηγητή

ΦΕΚ:

366/Γ/1.4.2013 (βλ. συνημμένο αρχ.)

Α.Δ.Α.:

ΒΕΝ8469Β7Λ-Ε2Γ (βλ. συνημμένο αρχ.)

Προθεσμία υποβ. δικαιολογητικών:

Σελίδες

Subscribe to Προκηρύξεις θέσεων καθηγητών RSS