Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά Οικονομικά»

Σχολή:

Θετικών Επιστημών

Τμήμα:

Μαθηματικών

Γνωστ.αντικειμ.:

«Μαθηματικά Οικονομικά»

Βαθμίδα:

Επίκουρου Καθηγητή

ΦΕΚ:

464/Γ/14.4.2014 (βλ. συνημμένο αρχ.)

Α.Δ.Α.:

7204469Β7Λ-Ι9Τ (βλ. συνημμένο αρχ.)

Προθεσμία υποβ. δικαιολογητικών:

Προκήρυξη θέσης καθηγητή του ΤΕΠΑΕΣ της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Π.Α. στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄Βαθμ. με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία της Παιδείας με έμφαση στην Πρακτική Φιλοσοφία, την Εφαρμοσμένη Ηθική και τη Φιλοσοφία με παιδιά"

 Σχολή:

 Ανθρωπιστικών Επιστημών

Τμήμα:

Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Γνωστ.αντικειμ.:

«Φιλοσοφία της Παιδείας με έμφαση στην Πρακτική Φιλοσοφία, την Εφαρμοσμένη Ηθική και τη Φιλοσοφία με παιδιά»

Βαθμίδα:

Καθηγητή πρώτης βαθμίδας

ΦΕΚ:

1439/Γ/11.12.2013 (βλ. συνημμένο αρχ.)

Προκήρυξη θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με γνωστικό αντικείμενο «Θεματική Χαρτογραφία – Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική»

 Σχολή:

 Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Γεωγραφίας

Γνωστ.αντικειμ.:

«Θεματική Χαρτογραφία – Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική»

Βαθμίδα:

Καθηγητή

ΦΕΚ:

366/Γ/1.4.2013 (βλ. συνημμένο αρχ.)

Α.Δ.Α.:

ΒΕΝ8469Β7Λ-Ε2Γ (βλ. συνημμένο αρχ.)

Προθεσμία υποβ. δικαιολογητικών: