Προκήρυξη θέσης καθηγητή του ΤΕΠΑΕΣ της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Π.Α. στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄Βαθμ. με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία της Παιδείας με έμφαση στην Πρακτική Φιλοσοφία, την Εφαρμοσμένη Ηθική και τη Φιλοσοφία με παιδιά"

Εισηγήσεις-ΣυνημμέναΜέγεθος
PDF icon 1439-11.12.2013 τ. Γ.pdf136.57 KB
PDF icon 469Β7Λ-ΝΓ0-signed.pdf152 KB

 Σχολή:

 Ανθρωπιστικών Επιστημών

Τμήμα:

Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Γνωστ.αντικειμ.:

«Φιλοσοφία της Παιδείας με έμφαση στην Πρακτική Φιλοσοφία, την Εφαρμοσμένη Ηθική και τη Φιλοσοφία με παιδιά»

Βαθμίδα:

Καθηγητή πρώτης βαθμίδας

ΦΕΚ:

1439/Γ/11.12.2013 (βλ. συνημμένο αρχ.)

Α.Δ.Α.:

ΒΙΨΗ469Β7Λ-ΝΓ0 (βλ. συνημμένο αρχ.)

Προθεσμία υποβ. δικαιολογητικών:

29/3/2014

Πληροφορίες:

Μ. Κωνσταντίνου

Τηλ.:

22410-99110

Fax:

22410-99109

e-mail:

tepae@Rhodes.aegean.gr