ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΣΩ ΑΠΕΛΛΑ

Εισηγήσεις-ΣυνημμέναΜέγεθος
PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 link.pdf189.26 KB
PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016_link.pdf269.43 KB
PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2016-link.pdf200.44 KB
PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016_link.pdf174.4 KB
PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2016-link.pdf178.4 KB
PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2016_link.pdf172.96 KB
PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΡΤΗΣ 2017.pdf205.01 KB
PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 30 ΜΑΡΤIOY ....pdf184.64 KB
PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 24.4.2017.pdf171.54 KB
PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 11.05.2017.pdf170.91 KB
PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 01.08.2017.pdf163.93 KB
PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 06.09.2017.pdf173.69 KB
PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 14.11.2017.pdf194.93 KB
PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 18.12.2017.pdf187.55 KB
PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 26.01.2018.pdf183.45 KB
PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 21.02.2018.pdf184.23 KB
PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 17 ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 21.02.2018.pdf205.67 KB
PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 26.02.2018.pdf188.17 KB
PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 29.03.2018.pdf186.73 KB
PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1 ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 24.04.2018.pdf176.35 KB
PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1 ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 30.04.2018.pdf174.23 KB
PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1 ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 23.05.2018.pdf1.09 MB
PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 03.08.2018.pdf1.42 MB
PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 05.09.2018.pdf1.43 MB
PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ-3.12.2018.pdf205.2 KB
PDF icon 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 05.06.2019.pdf510.97 KB
PDF icon 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 9 ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 14.pdf529.81 KB
PDF icon 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ 03.07.2019.pdf502.66 KB
PDF icon παράταση προθεσμίας για 9 προκηρύξεις ΔΕΠ.pdf343.24 KB
PDF icon παράταση προθεσμίας για 2 προκηρύξεις ΔΕΠ.pdf158.39 KB