Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στοχαστική Μοντελοποίηση»

Εισηγήσεις-ΣυνημμέναΜέγεθος
PDF icon 7Τ61469Β7Λ-ΨΓΙ.pdf264.69 KB
PDF icon 635-Γ-07.07.2016.pdf163.06 KB

Σχολή:

Επιστημών της Διοίκησης  

Τμήμα:

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Γνωστ.αντικειμ.:

«Στοχαστική Μοντελοποίηση»

Βαθμίδα:

Επίκουρου Καθηγητή

ΦΕΚ:

635/Γ/07.07.2016 (βλ. συνημμένο αρχ.)

Α.Δ.Α.:

7Τ61469Β7Λ-ΨΓΙ (βλ. συνημμένο αρχ.)

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:

Προθεσμία υποβ. δικαιολογητικών:

1417311

25/09/2016

Πληροφορίες:

κα Δ. Μονογιούδη

Τηλ.:

2271035402

Fax:

2271035429

e-mail:

TMOD_Akad_Gram@chios.aegean.gr