Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Πολιτισμική και Κοινωνική Ιστορία της Δύσης την Πρώιμη Νεότερη Περίοδο"

Εισηγήσεις-ΣυνημμέναΜέγεθος
PDF icon 788-Γ-25.08.2016.pdf176.25 KB
PDF icon 7ΓΙΖ469Β7Λ-0ΞΙ.pdf265.12 KB

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Γνωστ.αντικειμ.:

«Πολιτισμική και Κοινωνική Ιστορία της Δύσης την Πρώιμη Νεότερη Περίοδο»

Βαθμίδα:

Επίκουρου Καθηγητή

ΦΕΚ:

788/Γ/25.08.2016 (βλ. συνημμένο αρχ.)

Α.Δ.Α.:

7ΓΙΖ469Β7Λ-0ΞΙ (βλ. συνημμένο αρχ.)

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:

Προθεσμία υποβ. δικαιολογητικών:

1463537

 

30/10/2016

Πληροφορίες:

κα Σ. Κουτσαφτή

Τηλ.:

2251036323

Fax:

2251036309

e-mail:

skout@aegean.gr