Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ασθένειες υδρόβιων οργανισμών και εκτροφή»

Εισηγήσεις-ΣυνημμέναΜέγεθος
PDF icon 788-Γ-25.08.2016.pdf176.25 KB
PDF icon 7Ρ7Ξ469Β7Λ-ΒΙΑ.pdf264.16 KB

 

 

Σχολή:

 

 

Περιβάλλοντος

Τμήμα:

Επιστημών της Θάλασσας

Γνωστ.αντικειμ.:

«Ασθένειες υδρόβιων οργανισμών και εκτροφή»

Βαθμίδα:

Αναπληρωτή Καθηγητή

ΦΕΚ:

788/Γ/25.08.2016 (βλ. συνημμένο αρχ.)

Α.Δ.Α.:

7Ρ7Ξ469Β7Λ-ΒΙΑ (βλ. συνημμένο αρχ.)

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:

Προθεσμία υποβ. δικαιολογητικών:

1463790

30/10/2016

Πληροφορίες:

κ. Γ. Κολοκυθάς

Τηλ.:

22510-36804

Fax:

22510-36809

e-mail:

gkol@aegean.gr