2.Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαφορικές Εξισώσεις»

Εισηγήσεις-ΣυνημμέναΜέγεθος
PDF icon 788-Γ-25.08.2016.pdf176.25 KB
PDF icon 71ΣΨ469Β7Λ-4ΩΝ.pdf271.76 KB

Σχολή:

Θετικών Επιστημών

Τμήμα:

Μαθηματικών

Γνωστ.αντικειμ.:

«Διαφορικές Εξισώσεις»

Βαθμίδα:

Αναπληρωτή Καθηγητή

ΦΕΚ:

788/Γ/25.08.2016 (βλ. συνημμένο αρχ.)

Α.Δ.Α.:

71ΣΨ469Β7Λ-4ΩΝ (βλ. συνημμένο αρχ.)

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:

Προθεσμία υποβ. δικαιολογητικών:

1463594

30/10/2016

Πληροφορίες:

κα Α. Βαρσαμή

Τηλ.:

2273082018

Fax:

2273082007

e-mail:

dmath@aegean.gr