1.Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία Βιοσφαιρικών Διεργασιών

Εισηγήσεις-ΣυνημμέναΜέγεθος
PDF icon 847-Γ-13.09.2016.pdf174.51 KB
PDF icon 6ΒΞΒ469Β7Λ-ΕΗΩ.pdf239.04 KB

Σχολή:

Περιβάλλοντος

Τμήμα:

Περιβάλλοντος

Γνωστ.αντικειμ.:

«Οικολογία Βιοσφαιρικών Διεργασιών»

Βαθμίδα:

Επίκουρου Καθηγητή

ΦΕΚ:

847/Γ/13.09.2016 (βλ. συνημμένο αρχ.)

Α.Δ.Α.:

6ΒΞΒ469Β7Λ-ΕΗΩ (βλ. συνημμένο αρχ.)

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:

Προθεσμία υποβ. δικαιολογητικών:

1541621

28/11/2016

Πληροφορίες:

κα Δ. Μουτζούρη

Τηλ.:

2251036202

Fax:

2251036209

e-mail:

dmoutzou@aegean.gr