2.Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογικά Οικονομικά»

Εισηγήσεις-ΣυνημμέναΜέγεθος
PDF icon 469Β7Λ-ΟΨΜ.pdf238.12 KB
PDF icon 848-Γ-13.09.2016.pdf173.11 KB

Σχολή:

Περιβάλλοντος

Τμήμα:

Περιβάλλοντος

Γνωστ.αντικειμ.:

«Οικολογικά Οικονομικά»

Βαθμίδα:

Επίκουρου Καθηγητή

ΦΕΚ:

848/Γ/13.09.2016 (βλ. συνημμένο αρχ.)

Α.Δ.Α.:

ΩΣΝΨ469Β7Λ-ΟΨΜ (βλ. συνημμένο αρχ.)

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:

Προθεσμία υποβ. δικαιολογητικών:

1542092

28/11/2016

Πληροφορίες:

κα Δ. Μουτζούρη

Τηλ.:

2251036202

Fax:

2251036209

e-mail:

dmoutzou@aegean.gr