1.Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διατροφή του Ανθρώπου»

Εισηγήσεις-ΣυνημμέναΜέγεθος
PDF icon 6469Β7Λ-Ε4Η.pdf237.84 KB
PDF icon 847-Γ-13.09.2016.pdf174.51 KB

Σχολή:

Περιβάλλοντος

Τμήμα:

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής 

Γνωστ.αντικειμ.:

«Διατροφή του Ανθρώπου»

Βαθμίδα:

Επίκουρου Καθηγητή

ΦΕΚ:

847/Γ/13.09.2016 (βλ. συνημμένο αρχ.)

Α.Δ.Α.:

ΩΖΗ6469Β7Λ-Ε4Η (βλ. συνημμένο αρχ.)

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:

Προθεσμία υποβ. δικαιολογητικών:

1541561

28/11/2016

Πληροφορίες:

κα Μ. Αντωνοπούλου

Τηλ.:

2251036192

Fax:

2251036209

e-mail:

mant@aegean.gr