2. Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Τροφίμων»

Εισηγήσεις-ΣυνημμέναΜέγεθος
PDF icon 6469Β7Λ-Γ4Ξ.pdf239.29 KB
PDF icon 848-Γ-13.09.2016.pdf173.11 KB

Σχολή:

Περιβάλλοντος

Τμήμα:

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής 

Γνωστ.αντικειμ.:

«Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Τροφίμων»

Βαθμίδα:

Αναπληρωτή Καθηγητή ή   Επίκουρου Καθηγητή

ΦΕΚ:

848/Γ/13.09.2016 (βλ. συνημμένο αρχ.)

Α.Δ.Α.:

ΩΜΩ6469Β7Λ-Γ4Ξ (βλ. συνημμένο αρχ.)

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:

Προθεσμία υποβ. δικαιολογητικών:

1541967

28/11/2016

Πληροφορίες:

κα Μ. Αντωνοπούλου

Τηλ.:

2251036192

Fax:

2251036209

e-mail:

mant@aegean.gr