4.Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Τροφίμων – Φυσικές Διεργασίες»

Εισηγήσεις-ΣυνημμέναΜέγεθος
PDF icon 6Ω3Ε469Β7Λ-ΡΩ5.pdf239.42 KB
PDF icon 846-Γ-12.09.2016.pdf174.49 KB

Σχολή:

Περιβάλλοντος

Τμήμα:

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής 

Γνωστ.αντικειμ.:

«Μηχανική Τροφίμων – Φυσικές Διεργασίες»

Βαθμίδα:

Επίκουρου Καθηγητή

ΦΕΚ:

846/Γ/12.09.2016 (βλ. συνημμένο αρχ.)

Α.Δ.Α.:

6Ω3Ε469Β7Λ-ΡΩ5 (βλ. συνημμένο αρχ.)

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:

Προθεσμία υποβ. δικαιολογητικών:

1541007

28/11/2016

Πληροφορίες:

κα Μ. Αντωνοπούλου

Τηλ.:

2251036192

Fax:

2251036209

e-mail:

mant@aegean.gr