1.Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Διαδικτύου και Παγκόσμιου Ιστού»

Εισηγήσεις-ΣυνημμέναΜέγεθος
PDF icon 847-Γ-13.09.2016.pdf174.51 KB
PDF icon 7ΨΩ3469Β7Λ-Κ9Χ.pdf252.48 KB

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Γνωστ.αντικειμ.:

«Τεχνολογίες Διαδικτύου και Παγκόσμιου Ιστού»

Βαθμίδα:

Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή

ΦΕΚ:

847/Γ/13.09.2016 (βλ. συνημμένο αρχ.)

Α.Δ.Α.:

7ΨΩ3469Β7Λ-Κ9Χ (βλ. συνημμένο αρχ.)

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:

Προθεσμία υποβ. δικαιολογητικών:

1541695

28/11/2016

Πληροφορίες:

κ. Θ. Κάιτατζης

Τηλ.:

2251036608

Fax:

2251036609

e-mail:

fkait@aegean.gr