1.Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας»

Εισηγήσεις-ΣυνημμέναΜέγεθος
PDF icon 67Τ1469Β7Λ-ΙΑΤ.pdf264.77 KB
PDF icon 846-Γ-12.09.2016.pdf174.49 KB

Σχολή:

Επιστημών της Διοίκησης

Τμήμα:

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Γνωστ.αντικειμ.:

«Σχεδιασμός, Οργάνωση και Λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας»

Βαθμίδα:

Επίκουρου Καθηγητή

ΦΕΚ:

846/Γ/12.09.2016 (βλ. συνημμένο αρχ.)

Α.Δ.Α.:

67Τ1469Β7Λ-ΙΑΤ (βλ. συνημμένο αρχ.)

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:

Προθεσμία υποβ. δικαιολογητικών:

1541079

28/11/2016

Πληροφορίες:

κα Δ. Μονογιούδη

Τηλ.:

2271035402

Fax:

2271035429

e-mail:

dmono@aegean.gr