2.Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Βελτιστοποίηση και Μη-Παραμετρικές Μέθοδοι Προσαρμογής Δεδομένων»

Εισηγήσεις-ΣυνημμέναΜέγεθος
PDF icon 846-Γ-12.09.2016.pdf174.49 KB
PDF icon 9ΞΨ469Β7Λ-ΓΥΥ.pdf239.86 KB

Σχολή:

Επιστημών της Διοίκησης

Τμήμα:

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Γνωστ.αντικειμ.:

«Υπολογιστική Βελτιστοποίηση και Μη-Παραμετρικές Μέθοδοι Προσαρμογής Δεδομένων»

Βαθμίδα:

Επίκουρου Καθηγητή

ΦΕΚ:

846/Γ/12.09.2016 (βλ. συνημμένο αρχ.)

Α.Δ.Α.:

Ω9ΞΨ469Β7Λ-ΓΥΥ (βλ. συνημμένο αρχ.)

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:

Προθεσμία υποβ. δικαιολογητικών:

1541158

28/11/2016

Πληροφορίες:

κα Δ. Μονογιούδη

Τηλ.:

2271035402

Fax:

2271035429

e-mail:

dmono@aegean.gr