1.Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αναλογιστικά-Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά»

Εισηγήσεις-ΣυνημμέναΜέγεθος
PDF icon 848-Γ-13.09.2016.pdf173.11 KB
PDF icon 469Β7Λ-Ε95.pdf270.56 KB

Σχολή:

Θετικών Επιστημών

Τμήμα:

Μαθηματικών

Γνωστ.αντικειμ.:

«Αναλογιστικά-Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά»

Βαθμίδα:

Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή

ΦΕΚ:

848/Γ/13.09.2016 (βλ. συνημμένο αρχ.)

Α.Δ.Α.:

ΩΕΒΚ469Β7Λ-Ε95 (βλ. συνημμένο αρχ.)

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:

Προθεσμία υποβ. δικαιολογητικών:

1542031

28/11/2016

Πληροφορίες:

κα Α. Βαρσαμή

Τηλ.:

2273082018

Fax:

2273082007

e-mail:

dmath@aegean.gr