1.Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση Υπηρεσιών»

Εισηγήσεις-ΣυνημμέναΜέγεθος
PDF icon 786Η469Β7Λ-Λ0Γ.pdf402.87 KB
PDF icon 847-Γ-13.09.2016.pdf174.51 KB

Σχολή:

Θετικών Επιστημών

Τμήμα:

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Γνωστ.αντικειμ.:

«Σχεδίαση Υπηρεσιών»

Βαθμίδα:

Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή

ΦΕΚ:

847/Γ/13.09.2016 (βλ. συνημμένο αρχ.)

Α.Δ.Α.:

786Η469Β7Λ-Λ0Γ (βλ. συνημμένο αρχ.)

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:

Προθεσμία υποβ. δικαιολογητικών:

1542289

28/11/2016

Πληροφορίες:

κα E. Γουρνέλου

Τηλ.:

2281097102

Fax:

2281097009

e-mail:

egou@aegean.gr