2.Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση Μηχανοτρονικών Προϊόντων και Συστημάτων»

Εισηγήσεις-ΣυνημμέναΜέγεθος
PDF icon 848-Γ-13.09.2016.pdf173.11 KB
PDF icon 7ΔΧΑ469Β7Λ-ΥΧ2.pdf406.48 KB

Σχολή:

Θετικών Επιστημών

Τμήμα:

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Γνωστ.αντικειμ.:

«Σχεδίαση Μηχανοτρονικών Προϊόντων και Συστημάτων»

Βαθμίδα:

Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή

ΦΕΚ:

848/Γ/13.09.2016 (βλ. συνημμένο αρχ.)

Α.Δ.Α.:

7ΔΧΑ469Β7Λ-ΥΧ2 (βλ. συνημμένο αρχ.)

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:

Προθεσμία υποβ. δικαιολογητικών:

1542390

28/11/2016

Πληροφορίες:

κα E. Γουρνέλου

Τηλ.:

2281097102

Fax:

2281097009

e-mail:

egou@aegean.gr