3.Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών»

Εισηγήσεις-ΣυνημμέναΜέγεθος
PDF icon 9ΡΒ469Β7Λ-ΖΑΚ.pdf414.19 KB
PDF icon 846-Γ-12.09.2016.pdf174.49 KB

Σχολή:

Θετικών Επιστημών

Τμήμα:

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Γνωστ.αντικειμ.:

«Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών»

Βαθμίδα:

Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή

ΦΕΚ:

846/Γ/12.09.2016 (βλ. συνημμένο αρχ.)

Α.Δ.Α.:

Ω9ΡΒ469Β7Λ-ΖΑΚ (βλ. συνημμένο αρχ.)

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:

Προθεσμία υποβ. δικαιολογητικών:

1541348

28/11/2016

Πληροφορίες:

κα E. Γουρνέλου

Τηλ.:

2281097102

Fax:

2281097009

e-mail:

egou@aegean.gr