1.Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης»

Εισηγήσεις-ΣυνημμέναΜέγεθος
PDF icon 947-Γ-04.10.2016.pdf174.97 KB
PDF icon 6ΕΤΦ469Β7Λ-Ξ19.pdf335.56 KB

Σχολή:

Επιστημών της Διοίκησης

Τμήμα:

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Γνωστ.αντικειμ.:

«Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης»

Βαθμίδα:

Καθηγητή πρώτης βαθμίδας

ΦΕΚ:

947/Γ/04.10.2016 (βλ. συνημμένο αρχ.)

Α.Δ.Α.:

6ΕΤΦ469Β7Λ-Ξ19 (βλ. συνημμένο αρχ.)

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:

Προθεσμία υποβ. δικαιολογητικών:

1629479

24/12/2016

Πληροφορίες:

κα Κ. Καραμούζου

Τηλ.:

2271035102

Fax:

2271035099

e-mail:

tde_gram_eklek@chios.aegean.gr