1.Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Πολιτική και Ιστορία της Εκπαίδευσης»

Εισηγήσεις-ΣυνημμέναΜέγεθος
PDF icon 1039-Γ-18.10.2016.pdf160.25 KB
PDF icon 61469Β7Λ-4Χ1.pdf264.2 KB

Σχολή:

Ανθρωπιστικών Επιστημών

Τμήμα:

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Γνωστ.αντικειμ.:

«Εκπαιδευτική Πολιτική και Ιστορία της Εκπαίδευσης»

Βαθμίδα:

Καθηγητή πρώτης βαθμίδας

ΦΕΚ:

1039/Γ/18.10.2016 (βλ. συνημμένο αρχ.)

Α.Δ.Α.:

ΩΨ61469Β7Λ-4Χ1 (βλ. συνημμένο αρχ.)

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:

Προθεσμία υποβ. δικαιολογητικών:

1629644

24/12/2016

Πληροφορίες:

κα Χ. Ζουμπά

Τηλ.:

2241099210

Fax:

2241099209

e-mail:

tde@rhodes.aegean.gr