1.Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών με έμφαση στο θαλάσσιο περιβάλλον»

Εισηγήσεις-ΣυνημμέναΜέγεθος
PDF icon 947-Γ-04.10.2016.pdf174.97 KB
PDF icon 719Β469Β7Λ-311.pdf238.11 KB

Σχολή:

Περιβάλλοντος

Τμήμα:

Επιστημών της Θάλασσας

Γνωστ.αντικειμ.:

«Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών με έμφαση στο θαλάσσιο περιβάλλον»

Βαθμίδα:

Αναπληρωτή Καθηγητή

ΦΕΚ:

947/Γ/04.10.2016 (βλ. συνημμένο αρχ.)

Α.Δ.Α.:

719Β469Β7Λ-311 (βλ. συνημμένο αρχ.)

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:

Προθεσμία υποβ. δικαιολογητικών:

1629749

24/12/2016

Πληροφορίες:

κ. Γ. Κολοκυθάς

Τηλ.:

2251036804

Fax:

2251036809

e-mail:

gkol@aegean.gr