1.Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία με έμφαση στη Συλλογική Δράση και τα Κοινωνικά Κινήματα»

Εισηγήσεις-ΣυνημμέναΜέγεθος
PDF icon ΦΕΚ 1178-Γ-23.11.2016.pdf175.5 KB
PDF icon ΩΨΤΥ469Β7Λ-Μ70.pdf324.13 KB

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνιολογίας

Γνωστ.αντικειμ.:

«Κοινωνιολογία με έμφαση στη Συλλογική Δράση και τα Κοινωνικά Κινήματα»

Βαθμίδα:

Καθηγητή πρώτης βαθμίδας

ΦΕΚ:

1178/Γ/22.11.2016 (βλ. συνημμένο αρχ.)

Α.Δ.Α.:

ΩΨΤΥ469Β7Λ-Μ70 (βλ. συνημμένο αρχ.)

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:

Προθεσμία υποβ. δικαιολογητικών:

1817538

28/01/2017

Πληροφορίες:

κ. Ε. Μπουλμπούλης

Τηλ.:

2251036525

Fax:

2251036509

e-mail:

sboul@aegean.gr