2.Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εγκληματολογία με έμφαση στη Νεότητα και στον Ελεύθερο Χρόνο»

Εισηγήσεις-ΣυνημμέναΜέγεθος
PDF icon ΦΕΚ 1178-Γ-23.11.2016.pdf175.5 KB
PDF icon ΩΞΙΨ469Β7Λ-ΤΟΧ.pdf323.94 KB

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνιολογίας

Γνωστ.αντικειμ.:

«Εγκληματολογία με έμφαση στη Νεότητα και στον Ελεύθερο Χρόνο»

Βαθμίδα:

Καθηγητή πρώτης βαθμίδας

ΦΕΚ:

1178/Γ/22.11.2016 (βλ. συνημμένο αρχ.)

Α.Δ.Α.:

ΩΞΙΨ469Β7Λ-ΤΟΧ (βλ. συνημμένο αρχ.)

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:

Προθεσμία υποβ. δικαιολογητικών:

1817367

28/01/2017

Πληροφορίες:

κ. Ε. Μπουλμπούλης

Τηλ.:

2251036525

Fax:

2251036509

e-mail:

sboul@aegean.gr