Επικοινωνία

Κεντρική Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων

Προϊσταμένη: Γιακουμάτου Ευστρατία

Τηλ.: 22510 36131

Email: tyia@aegean.gr

Η Κεντρική Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων διεκπεραιώνει όλα τα θέματα που σχετίζονται με το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος.