Προκήρυξη θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Δίκτυα Υπολογιστών"

Σχολή:

Θετικών Επιστημών

Τμήμα:

Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Γνωστ.αντικειμ.:

«Δίκτυα Υπολογιστών»

Βαθμίδα:

Αναπληρωτή Καθηγητή

ΦΕΚ:

770/2.8.2012 τ. Γ΄ (βλ. συνημμένο αρχ.)

Α.Δ.Α.:

Β4ΘΗ469Β7Λ-8Ν5 (βλ. συνημμένο αρχ.)

Προθεσμία υποβ. δικαιολογητικών:

18/11/2012

Πληροφορίες:

κα Ε. Γραμματικού

Τηλ.:

22730-82026

Fax:

22730-82008

e-mail:

rena@aegean.gr